Nasz trainer NecroCity jest już dostępny! Happy Gaming 🙂