TR
  • EN EN
  • DE DE
  • PL PL
  • FR FR
  • ES ES
  • TR TR
  • PT PT

Gizlilik Politkası

1 GENEL BİLGİLER

1.1 SORUMLU MERCİ

Marka, marka imajı, grafik görseller, düzenleme, uygulama ve ayrıca web sayfalarının ve yazılımların ilgili her türlü programlaması, merkezi Kistlerhofstr. 70-G88, 81379 Münih, Almanya adresinde bulunan MegaDev GmbH'nin (bundan böyle "PLITCH-MD" olarak anılacaktır) mülkiyetindedir. Bunun sonucunda PLITCH-MD, veri koruma ve diğer geçerli standartları sürdürmeye yönelik tüm yükümlülükleri de üstlenmektedir. PLITCH-MD, PLITCH Inc.in taleplerini bunun adına yargısal olarak gerçekleştirmeye ve gerekirse dava açmaya da tam olarak yetkilidir.

1.2 YASAL DAYANAK

Bu veri koruma koşullarında belirtilen yasal dayanaklar Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında olanlardır. Bunlar yalnızca 25 Mayıs 2018 tarihinden bu yana geçerlidir. Bunları belirtmesek de bundan önce Federal Veri Koruma Yasası'nın ilgili hükümleri geçerlidir.

1.3 VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Belirtilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği maddeleri uyarınca tarafımızdan gerçekleştirilen veri işleme ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Başka herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmeksizin kişisel verilerinizin işlenmesinin GVKY'yi (AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği) ihlal ettiğini düşünüyorsanız özellikle ikamet ettiğiniz yerin, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği yerin bulunduğu AB üyesi devletteki ilgili denetleme makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

1.4 VERİLERİN SİLİNMESİ VE SAKLAMA SÜRESİ

Veri sahibi şahsın kişisel verileri, saklamanın amacı ortadan kalktığında silinecek veya bloke edilecektir. Bundan başka, sorumlunun tabi olduğu Avrupa Birliği yönetmelikleri, yasaları ya da diğer Avrupa Birliği yönergelerinde veya ulusal yönetmelikler, yasalar ya da diğer ulusal yönergelerde Avrupa yasa koyucusu veya ulusal yasa koyucu tarafından öngörüldüğü takdirde saklama yapılabilir. Veriler, bir sözleşmenin yapılması ya da sözleşmenin yerine getirilmesi için verilerin saklanmaya devam edilmesine ilişkin bir zorunluluk bulunmadıkça belirtilen normların öngördüğü saklama süresinin sona ermesi durumunda da bloke edilir ya da silinir.

2 SOMUT VERİ İŞLEME

2.1 WEB SİTESİNİN ZİYARET EDİLMESİ ESNASINDA VERİLERİN TOPLANMASI

2.1.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Web sunucumuz web sayfamızı ziyaretiniz esnasında aşağıdaki verileri toplar ve saklar:

Veriler, sistemimizin günlük kayıtlarında saklanır. Bu veriler kullanıcının diğer kişisel verileriyle birlikte saklanmamaktadır. Saklama, verileri yalnızca AB içinde işleyen barındırma sağlayıcımız Microsoft Azure ile yapılır.

2.1.2 YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

2.1.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

Web sitesinin kullanıcının bilgisayarına iletilmesini mümkün kılmak için IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması gerekir. Bunun için kullanıcının IP adresi oturum süresince saklanmalıdır.

2.1.4 SAKLAMA SÜRESİ

Somut olgular nedeniyle verilerin yukarıda belirtilen amaç için saklanması gerekmedikçe günlük dosyaları en geç 60 gün sonra silinir.

2.1.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Web sitesinin sağlanması için verilerin toplanması ve verilerin günlük dosyalarında saklanması internet sitesinin işletilmesi için mutlaka gereklidir. Bu nedenle kullanıcının itiraz imkanı bulunmamaktadır.

2.2 E-POSTA İLE İLETİŞİM

2.2.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

E-posta adresinizi ek hizmetlerden (kayıt) yararlanmak ve mal veya hizmet satın almak amacıyla web sitemizde saklarsanız bu e-posta adresi, satın alınan ürün veya buna benzer kendi ürünlerimizle ilgili olarak size e-posta ile ürün bilgilerini göndermek için kullanılabilir. Böyle bir durumda sadece kendimize ait benzer mal veya hizmetlerimiz için doğrudan pazarlama e-postaları gönderilir. Ayrıca sipariş onayları, nakliye bildirimleri, faturalar vs. gibi satın almalarınızla ilişkili ürünlerle ilgili e-postalar da göndeririz.

2.2.2 YASAL DAYANAK

Önceden mal veya hizmet alımı nedeniyle haber bülteni gönderiminde veri işlemenin yasal dayanağı, Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Yasa'nın 7. maddesinin 3. fıkrası ile bağlantılı olarak GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinin f alt bendidir.

2.2.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

E-posta adresini kaydetmenin amacı, reklam amaçlı elektronik iletişim imkânıdır. Bülten gönderimi onayının kesin olarak belgelenmesi ve kötüye kullanımın önlenmesi için oturum açma tarihi ve IP adresi ile kaydın onayı kaydedilir. Ayrıca, devam eden muhasebe işlemleri hakkında bilgi verilmesi durumunda iletişim kurulmasının amacı, sözleşmenin uygun şekilde yürütülmesidir.

2.2.4 SAKLAMA SÜRESİ

E-posta adresinizi kayıt ve/veya mal veya hizmet alımının bir parçası olarak veriyorsanız siz kullanıma devam edilmesine itiraz edene kadar bu e-posta adresi reklam göndermek için kullanılacaktır.

2.2.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

İstediğiniz zaman e-posta adresinin reklam amaçlı kullanımına itiraz edebilir veya iletişim tarifenizin ücretlerini aşan herhangi bir ücret ödemeden onayınızı geri alabilirsiniz. Gönderilen reklamlarda öngörülen bir bağlantıya tıklayarak her reklam gönderiminde geleceğe yönelik geçerli olmak üzere kullanıma itiraz edebilirsiniz. Ayrıca, privacy@megadev.info adresine bir e-posta göndererek geleceğe yönelik geçerli olmak üzere reklam için kullanıma da itiraz edebilirsiniz. E-posta ile itiraz edilmesi durumunda silme veya bloke etmenin uygulanması 5 iş gününü bulabilmektedir. Bu süre zarfında hâlâ reklam gönderilebilir. Sözleşmenin yerine getirilmesi bağlamında e-posta adresinin hitap etme amaçlı kullanımına itiraz edemezsiniz. Bunu artık istemiyorsanız hesabı silmeniz veya sildirtmeniz gerekir, çünkü aksi takdirde sözleşmeyi gerektiği gibi yerine getirmemiz mümkün olmayacaktır.

2.3 MÜŞTERİ PROFİLİNDEKİ BİLGİLER VE E-POSTA İLE İLETİŞİM KURULMASI

2.3.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Web sitemizde ve yazılımımızda, "Hesabım" müşteri profilinde, yalnızca oturum açıldığında erişilebilen, isteğe bağlı olarak ek kişisel bilgilerin ve fatura bilgilerinin girilmesi için kullanılabilecek bir form mevcuttur. Bu bilgilerin sağlanması tamamen isteğe bağlıdır. Bu giriş maskesine veri girerseniz bunlar bize iletilecek ve kaydedilecektir. Bu veriler şunlardır: Adınız, diliniz, ülkeniz, adresiniz (cadde/sokak, ev numarası, şehir, posta kodu, eyalet) ve doğum gününüz, cinsiyetiniz ve bulunduğunuz saat dilimi. Ayrıca burada profiliniz için bir avatar resmi ve forumda veya web sitemizdeki diğer kullanıcı alanlarında görüntülenebilecek kişisel bir açıklama da kaydedebilirsiniz.

2.3.2 YASAL DAYANAK

Form bilgilerinin kaydedilmesi veya e-posta gönderilmesi sırasında iletilen verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ve gerekirse f bendidir. Bilgiler bir sözleşmenin akdedilmesini veya değiştirilmesini amaçlıyorsa (fatura verileri) işleme için ek yasal dayanak vergi amaçlarıyla saklama yükümlülükleriyle bağlantılı olarak GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b bendi ve gerekirse c bendidir.

2.3.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

Veri saklamanın amacı, iletişim ortağının talebi üzerine iletişim kurmak veya sözleşmeye dayalı amaçlarla kullanmaktır.

2.3.4 SAKLAMA SÜRESİ

Veriler, siz bunları kullanıcı profilinizden kaldırana veya tüm kullanıcı profilini silene kadar saklanır. Bunların ticaret ve vergi hukukuna göre saklanması zorunlu olan ticari yazılara veya faturalandırmaya ilişkin bilgiler olması halinde bunlar da yasal saklama sürelerine uygun olarak saklanır.

2.3.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman gelecek için geçerli olacak şekilde iptal edebilir veya daha fazla kullanımına itiraz edebilirsiniz. İtirazınızı e-posta ile şu adrese bildirebilirsiniz: privacy@megadev.info. Silme işlemi yalnızca yasal saklama süresi yoksa gerçekleştirilebilir. Ancak bu durumda veriler başka bir kullanım için bloke edilecektir. Böyle bir durumda sohbete devam edilemez.

2.4 GOOGLE ANALYTICS

2.4.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Web sitemiz, Google Inc.in ("Google") bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Bu yazılım, web sitesini nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplar ve bu bilgilerle çeşitli istatistikler oluşturur. Toplanan kullanım verileri, özellikle somut bağlantı seçimlerini, münferit sayfalarda geçirilen süreyi ve web sayfasının kullanım sırasını ve sayfayı çağırma sıklığını içerir. Bu veriler IP adresinizle birlikte toplanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızdan aktarılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez.

2.4.2 YASAL DAYANAK

Web sitesini kullanırken verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendidir.

2.4.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

İşleme, bu web sitesini ve ziyaretçilerinin kullanım davranışlarını analiz etme amacına hizmet eder.

2.4.4 SAKLAMA SÜRESİ

Veriler toplandıktan hemen sonra anonim hale getirilir. Bu nedenle kişisel veriler yalnızca aktarım sırasında toplanır ve kalıcı olarak saklanmaz.

2.4.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Tarayıcı yazılımına çerezlerin konulmasını kısıtlayarak veya yasaklayarak, verilerin oluşturulması ve Google'a aktarılması da dâhil olmak üzere çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Bu, Google ile ilgili olmayan çerezlerin devre dışı bırakılmasına ve bu web sitesinin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamamasına yol açabilir.

2.5 PLITCH YAZILIMI

2.5.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

"PLITCH" yazılımımızı kullanırken, bilgisayar donanımı (bilgisayar adı, işletim sistemi, sabit sürücüler, CPU, grafik kartı, çalışma belleği) ve ayrıca her oturumun kullanım süresi de dahil olmak üzere her oturum açma zamanı hakkındaki veriler de kaydedilir. Bu esnada konumu belirlemek için IP adresinin kendisi kaydedilmez. Oturum açma dâhil olmak üzere başlarken gönderilen veriler ilgili müşteri profiline bağlanır.

2.5.2 YASAL DAYANAK

Donanım ve yazılım kullanımına ilişkin verilerin toplanmasının yasal dayanağı, GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendidir.

2.5.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

Veri işlemenin amacı, bu yazılımı ve kullanıcılarının kullanım davranışlarını analiz etmek ve ayrıca hizmetlerimizi kullanırken ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunu çözmektir.

2.5.4 SAKLAMA SÜRESİ

Sağladığınız veriler, bizdeki müşteri profilinizi silene kadar saklanacaktır.

2.5.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

2.6 ÖDEME

2.6.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Ödeme işlemi çerçevesinde ödeme işlemi için girdiğiniz veriler, ödeme yöntemine bağlı olarak (soyadı, ad, banka, IBAN, BIC, kredi kartı numarası, PayPal hesabı, satın alma tutarı, kullanıcı adı, kullanıcı kimliği, e-posta adresi vb.) işlenmek üzere bize aktarılacaktır. Ödeme verilerinin işlenmesi ve ödemenin işleme konması yalnızca MegaDev GmbH tarafından gerçekleştirilir.

2.6.2 YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, vergi amaçlarıyla saklama yükümlülükleriyle birlikte GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının b ve c bentleridir.

2.6.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

Amaç, hizmetler için ödemeleri işleme koymak ve kullanıcının ödeme yöntemini teşhis edilebilmesini sağlamaktır.

2.6.4 SAKLAMA SÜRESİ

Sakladığımız veriler, bizdeki hesabınız devre dışı bırakıldığında veya silindiğinde silinir.

2.6.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Veri kullanımına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. Privacy@megadev.info adresine e-posta göndererek itiraz edebilir veya onayınızı iptal edebilirsiniz. İtiraz veya onayın iptali durumunda veriler silinecek veya bloke edilecektir. Silmenin veya bloke etmenin uygulanması 3 iş gününe kadar sürebilir. Veriler bu süre zarfında hâlâ işlenebilir.

2.7 FACEBOOK/INSTAGRAM PIXEL

2.7.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Sitemize bir Facebook pixel entegre ettik, bu da web sitemizi ziyaret edenleri bir yandan "Facebook Reklamları" olarak adlandırılan reklamların görüntülenmesi için hedef grup olarak belirlememizi sağlıyor. Böylece, bu şekilde elde edilen kullanım verileri aracılığıyla, Facebook'ta ve Facebook ile işbirliği yapan hizmetler ve ortaklar dâhilinde web sayfamızı ziyaret etmiş olan veya belirli özellikleri karşılayan (örneğin web sayfamızda belirli ilgi alanlarını gösteren veya belirli eylemleri gerçekleştirmiş (gerçekleştirmemiş) olan) bu kullanıcılara serbestçe seçilebilecek şekilde tarafımızca yerleştirilen Facebook reklamlarını gösterebiliyoruz (devamı https://www.facebook.com/audiencenetwork/ adresinde). Biz de bu tür kullanıcıları ("Custom Audiences" olarak adlandırılır) seçebilmesi ve onlara hitap edebilmesi için bu verileri Facebook'a iletiyoruz. Diğer yandan Facebook pixel, pazar araştırması amacıyla ve aynı zamanda ürün optimizasyonu için reklamların etkililiğini analiz etmemizi de sağlıyor. Facebook, https://www.facebook.com/privacy/explanation adresinde daha fazla bilgi sağlamaktadır

2.7.2 YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, vergi amaçlarıyla saklama yükümlülükleriyle birlikte GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

2.7.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

İşleme, bu web sitesini ve ziyaretçilerinin kullanım davranışlarını analiz etme amacına hizmet eder. Ayrıca işleme, özellikle pazarlama, yeniden pazarlama, dönüşüm ölçümü, menzil ölçümü ve hedef grup oluşturma amaçlarına yönelik olarak izlemeye ("takip") ve ilgi/davranış ile ilgili profil çıkarmaya hizmet eder.

2.7.4 SAKLAMA SÜRESİ

Facebook veri saklama süresini burada belirtmektedir: https://www.facebook.com/privacy/explanation

2.7.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Tarayıcı yazılımına çerezlerin konulmasını kısıtlayarak veya yasaklayarak, verilerin oluşturulması ve Facebook'a aktarılması da dâhil olmak üzere çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Bu, Facebook ile ilgili olmayan çerezlerin devre dışı bırakılmasına ve bu web sitesinin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamamasına yol açabilir.

2.7.6 HİZMET SAĞLAYICISIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Merkezi 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda adresinde bulunan Meta Ireland Ltd. Ana şirket: Merkezi 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD adresinde bulunan Meta. İnternet sitesi: https://www.facebook.com.

2.8 GOOGLE ADS/GOOGLE AUDIENCE NETWORK/YENİDEN PAZARLAMA

2.8.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Google Audience Network (özellikle YouTube) genelinde reklam vermek için de kullanılan Google Ads hizmeti dâhilindeki yeniden pazarlama işlevini kullanıyoruz. Google, Google Ekran Ağı'ndaki belli Google hizmetlerini veya web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların tarayıcılarında bir sayı saklar. Bu kullanıcıların ziyaretleri, “çerez” olarak adlandırılan bu numara aracılığıyla kayıt altına alınır. Bu sayı, bir kişiyi tanımlamak için değil, belli bir son cihazdaki bir web tarayıcısını net bir şekilde tanımlamak için kullanılır ve kişisel veriler saklanmaz.

2.8.2 YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, vergi amaçlarıyla saklama yükümlülükleriyle birlikte GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

2.8.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

İşleme, bu web sitesini ve ziyaretçilerinin kullanım davranışlarını analiz etme amacına hizmet eder. Ayrıca işleme, özellikle pazarlama, yeniden pazarlama, dönüşüm ölçümü, menzil ölçümü ve hedef grup oluşturma amaçlarına yönelik olarak izlemeye ("takip") ve ilgi/davranış ile ilgili profil çıkarmaya hizmet eder.

2.8.4 SAKLAMA SÜRESİ

180 güne kadardır (bu yalnızca bu web sayfası aracılığıyla konulan çerezler için geçerlidir).

2.8.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Tarayıcı yazılımına çerezlerin konulmasını kısıtlayarak veya yasaklayarak, verilerin oluşturulması ve Google'a aktarılması da dâhil olmak üzere çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Bu, Google ile ilgili olmayan çerezlerin devre dışı bırakılmasına ve bu web sitesinin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamamasına yol açabilir.

2.8.6 HİZMET SAĞLAYICISIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Merkezi Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited. Ana şirket: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, Birleşik Devletler. İnternet sitesi: https://abc.xyz/

2.9 MICROSOFT BING ADS/YENİDEN PAZARLAMA

2.9.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Microsoft Bing Ads hizmeti dâhilindeki yeniden pazarlama işlevini kullanıyoruz. Microsoft, Microsoft ekran ağındaki belli Microsoft hizmetlerini veya web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların tarayıcılarında bir sayı saklar. Bu kullanıcıların ziyaretleri, “çerez” olarak adlandırılan bu numara aracılığıyla kayıt altına alınır. Bu sayı, bir kişiyi tanımlamak için değil, belli bir son cihazdaki bir web tarayıcısını net bir şekilde tanımlamak için kullanılır ve kişisel veriler saklanmaz.

2.9.2 YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, vergi amaçlarıyla saklama yükümlülükleriyle birlikte GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

2.9.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

İşleme, bu web sitesini ve ziyaretçilerinin kullanım davranışlarını analiz etme amacına hizmet eder. Ayrıca işleme, özellikle pazarlama, yeniden pazarlama, dönüşüm ölçümü, menzil ölçümü ve hedef grup oluşturma amaçlarına yönelik olarak izlemeye ("takip") ve ilgi/davranış ile ilgili profil çıkarmaya hizmet eder.

2.9.4 SAKLAMA SÜRESİ

180 güne kadardır (bu yalnızca bu web sayfası aracılığıyla konulan çerezler için geçerlidir).

2.9.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Tarayıcı yazılımına çerezlerin konulmasını kısıtlayarak veya yasaklayarak, verilerin oluşturulması ve Microsoft'a aktarılması da dâhil olmak üzere çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Bu, Microsoft ile ilgili olmayan çerezlerin devre dışı bırakılmasına ve bu web sitesinin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamamasına yol açabilir.

2.9.6 HİZMET SAĞLAYICISIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Mrekezi South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Dublin, D18 P521, İrlanda adresinde bulunan Microsoft Ireland. Merkezi One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 adresinde bulunan Microsoft Corporation

2.10 QUANTCAST PIXEL

2.10.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Sayfamıza bir Quantcast pixel entegre ettik, bu da anonimleştirilmiş veriler aracılığıyla web sayfamızı ziyaret edenleri bir yandan programlanabilir reklamlar olarak adlandırılan reklamların görüntülenmesi için hedef grup olarak belirlememizi sağlıyor. Böylece, bu şekilde elde edilen kullanım verileri aracılığıyla, Quantcast'ta ve Quantcast ile işbirliği yapan hizmetler ve ortaklar dâhilinde web sayfamızı ziyaret etmiş olan veya belirli özellikleri karşılayan (örneğin web sayfamızda belirli ilgi alanlarını gösteren veya belirli eylemleri gerçekleştirmiş (gerçekleştirmemiş) olan) bu kullanıcılara serbestçe seçilebilecek şekilde tarafımızca yerleştirilen Quantcast reklamlarını gösterebiliyoruz. Biz de bu tür kullanıcıları ("Custom Audiences" olarak adlandırılır) seçebilmesi ve onlara hitap edebilmesi için bu verileri anonimleştirerek Quantcast'a iletiyoruz. Diğer yandan Quantcast pixel, pazar araştırması amacıyla ve aynı zamanda ürün optimizasyonu için reklamların etkililiğini analiz etmemizi de sağlıyor. Quantcast https://www.quantcast.com/privacy/ adresinde daha fazla bilgi veriyor

2.10.2 YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi ile bağlantılı olarak çerez kapak sayfası doğrulanarak verilen onaydır.

2.10.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

İşlemenin amacı, bu web sitesini ve ziyaretçilerinin kullanım davranışlarını analiz etmektir. İşleme ayrıca özellikle pazarlama, yeniden pazarlama, dönüşüm ölçümü, menzil ölçümü ve hedef grup oluşturma amaçlarına yönelik olarak takip ("tracking") ve ilgi alanları/davranış ile ilgili veri profili oluşturmak içindir.

2.10.4 SAKLAMA SÜRESİ

Quantcast verilerin saklama süresini burada belirtmektedir: https://www.quantcast.com/privacy/

2.10.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Tarayıcı yazılımına çerezlerin konulmasını kısıtlayarak veya yasaklayarak, verilerin oluşturulması ve Quantcast'a aktarılması da dâhil olmak üzere çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Bu, Quantcast ile ilgili olmayan çerezlerin de devre dışı bırakılmasına ve bu web sitesinin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamamasına yol açabilir.

2.10.6 HİZMET SAĞLAYICISIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Quantcast Münih, Maximilianstraße 35a, Münih 80539 Almanya, ana şirket: Quantcast, San Francisco, 795 Folsom Street, 5th Floor San Francisco, CA 94107, ABD; internet sitesi: https://www.quantcast.com.

2.11 REDDIT PIXEL

2.11.1 VERİ İŞLEMENİN KAPSAMI

Sitemize bir Reddit pixel entegre ettik, bu da web sitemizi ziyaret edenleri bir yandan "Reddit Reklamları" olarak adlandırılan reklamların görüntülenmesi için hedef grup olarak belirlememizi sağlıyor. Böylece, bu şekilde elde edilen kullanım verileri aracılığıyla, Reddit'ta ve Reddit ile işbirliği yapan hizmetler ve ortaklar dâhilinde web sayfamızı ziyaret etmiş olan veya belirli özellikleri karşılayan (örneğin web sayfamızda belirli ilgi alanlarını gösteren veya belirli eylemleri gerçekleştirmiş (gerçekleştirmemiş) olan) bu kullanıcılara serbestçe seçilebilecek şekilde tarafımızca yerleştirilen Reddit reklamlarını gösterebiliyoruz Biz de bu tür kullanıcıları ("Custom Audiences" olarak adlandırılır) seçebilmesi ve onlara hitap edebilmesi için bu verileri Reddit'a iletiyoruz. Diğer yandan Reddit pixel, pazar araştırması amacıyla ve aynı zamanda ürün optimizasyonu için reklamların etkililiğini analiz etmemizi de sağlıyor. Reddit, https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy-september-12-2021 adresinde daha fazla bilgi sağlamaktadır

2.11.2 YASAL DAYANAK

Verilerin işlenmesi için yasal dayanak, vergi amaçlarıyla saklama yükümlülükleriyle birlikte GVKY'nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendidir.

2.11.3 VERİ İŞLEMENİN AMACI

İşleme, bu web sitesini ve ziyaretçilerinin kullanım davranışlarını analiz etme amacına hizmet eder. Ayrıca işleme, özellikle pazarlama, yeniden pazarlama, dönüşüm ölçümü, menzil ölçümü ve hedef grup oluşturma amaçlarına yönelik olarak izlemeye ("takip") ve ilgi/davranış ile ilgili profil çıkarmaya hizmet eder.

2.11.4 SAKLAMA SÜRESİ

Reddit veri saklama süresini burada belirtmektedir: https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy-september-12-2021

2.11.5 İTİRAZ VE KALDIRMA OLANAKLARI

Tarayıcı yazılımına çerezlerin konulmasını kısıtlayarak veya yasaklayarak, verilerin oluşturulması ve Reddit'a aktarılması da dâhil olmak üzere çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Bu, Reddit ile ilgili olmayan çerezlerin devre dışı bırakılmasına ve bu web sitesinin tüm işlevlerinin tam olarak kullanılamamasına yol açabilir.

2.11.6 HİZMET SAĞLAYICISIYLA İLGİLİ BİLGİLER

Attn: Reddit EU Data Inquiries, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292, İrlanda adresinde bulunan Reddit Ireland Ltd. Ana şirket: 548 Market St. #16093, San Francisco, California 94104, ABD adresinde bulunan Reddit. İnternet sitesi: https://www.Reddit.com.

Münih , 29 Temmuz 2022 Cuma

Websitemiz çerez kullanmaktadır, böylece ulaşımını sana kolaylaştırmak istiyoruz. Daha fazla bilgi için burayı ziayret edebilirsin Veri Güvenliği.