TR
 • EN EN
 • DE DE
 • PL PL
 • FR FR
 • ES ES
 • TR TR
 • PT PT
 • JA JA
 • KO KO
 • ZH ZH

Trainer Arşiv

Bizim eski Trainer 2015'den önceki oyunlar

Plants vs. Zombies

Versiyonlar:
 • 1.2.0.1095 GOTY, 32bit (Steam)
 • 1.2.0.1093 GOTY, 32bit (Origin)