TR
  • EN EN
  • DE DE
  • PL PL
  • FR FR
  • ES ES
  • TR TR
  • PT PT
  • JA JA
  • KO KO
  • ZH ZH

Genel İş Şartları (GİŞ)

1 SATICI VE KAPSAM

1.1 Genel Sözleşme Koşulları'nın Geçerliliği

1.1.1

“Plitch.com” portali ve ilgili hizmet, merkezi Kistlerhofstr. 70-G88, 81379 Münih, Almanya adresinde olan Die MegaDev GmbH tarafından işletilmekte ve verilmektedir.

1.1.2

Bu genel sözleşme koşulları (GSK), münferit durumlarda aksi kararlaştırılmadıkça özellikle üyeler ve premium üyeler olmak üzere "Plitch.com" portalinin ve ilgili hizmetlerin kullanıcıları ile yapılan tüm sözleşmeler için geçerlidir.

1.2 Tanımlar

1.2.1

Üye, bir e-posta adresi aracılığıyla PLITCH.com'a veya PLITCH yazılımına kaydolan ve bu kayıt sırasında kendisine özel bir kullanıcı adı ve şifre belirlemiş olan ve bunlarla her zaman PLITCH web sayfasındaki üye alanında veya PLITCH yazılımında oturum açabilen kişidir. Bu bireysel veriler üye profiline bağlı ve tüm teklifler için geçerli kalır.

1.2.2

Ayrıca premium üyeler PLITCH-MD ile akdedilen bir premium üyelik sözleşmesi temelinde premium içerik kullanma hakkına sahip olan üyelerdir.

1.2.3

Premium içerik, yalnızca sözleşmeli premium üyeliği çerçevesinde premium üyeye sunulan içeriktir.

1.2.4

Premium üyelikler, üyenin yukarıdaki belli premium içeriklere erişebilmek için ücret karşılığında satın alabildiği üyeliklerdir. Bu üyelikler için tekrarlayan abonelikler veya süresi sınırlı sözleşmeler akdedilebilir.

2 SÖZLEŞMENİN AKDİ

2.1 Sözleşmenin akdi

Üyelik sözleşmesi, "Kaydı tamamla" düğmesi seçilerek üye kaydı tamamlandığında ve üye hesabı aktif hale getirilerek kabul edildiğinde yürürlüğe girer. Ancak, gönderilen kontrol bağlantıları seçilerek belirtilen e-posta adresi onaylanıncaya kadar kayıt tamamlanmaz. Premium üyelikler için sözleşme akdi 4. bölümde açıklanmıştır.

2.2 Sözleşmenin içeriği

Premium üyeliğin akdi, akdedilen premium üyeliğin süresi boyunca bağlayıcı bir sözleşme ilişkisine yol açar.

2.3 Premium üyeliğin kapsamı

2.3.1

Kullanıcı, sözleşmenin başlamasının ardından, sözleşmenin başlangıcında mevcut olan ve ilgili premium üyelik kapsamında olan tüm içeriğe istisnasız olarak erişebilir. Yalnızca bu içeriğin sağlanması, PLICHT-MD'nin sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yansıtır. Hiçbir kullanıcı, süresi boyunca içeriğin güncellenmesi veya yeni içerik, yazılım veya hizmet eklenmesini talep etme hakkına sahip değildir; PLITCH-MD'nin bunu gönüllü olarak yapıp yapmadığına bakılmaz.

2.3.2

Haklı bir kötüye kullanım şüphesi varsa PLITCH-MD, kötüye kullanım şüphesi olduğu sürece ilgili kullanıcının erişimini engellemekte serbesttir. Bu amaçla, PLITCH-MD konuyu açıklığa kavuşturmak için ilgili kullanıcı ile iletişime geçer. Kötüye kullanım durumunda PLITCH-MD bu GSK'de belirtilen eylem seçeneklerine (engelleme, olağanüstü fesih, tazminat vb.) sahiptir.

3 ÜCRETLER VE SÜRE

3.1 Ücretler

3.1.1

İlgili premium üyeliğin sözleşmenin akdedildiği anda premium üyenin seçiminden kaynaklanan tutardaki ücreti, sözleşme akdedildiğinde doğrudan ödenecektir. PLITCH-MD tarafından ödeme onayının alınmasıyla premium erişim etkinleştirilir.

3.1.2

Üye, ödemenin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Ödemenin mümkün olmaması veya ters kayıt yapılması durumunda ortaya çıkan masraflar üyeye aittir. PLITCH-MD, bunun sonucunda meydana gelen doğrulanabilir ve kanıtlanabilir zararın tazmin edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, ödemenin tamamı yapılana kadar hesap etkinleştirilmez veya hemen tekrar engellenir.

3.1.3

PLITCH-MD'ye veya PLITCH-MD'nin ödeme işlemlerini gerçekleştiren görevlisine ödeme bilgilerinizi verirseniz PLITCH-MD'ye, ilgili ödeme ile bağlantılı olarak kullanılan hesap verilerinin, kartların, kişisel kimlik numaralarının (PIN), kullanılan anahtarların veya ilgili hesabın yetkili sahibi ve kullanıcısı olduğunuzu garanti edersiniz. Aynı zamanda, PLITCH-MD'ye, borçlu olduğunuz herhangi bir ücretle ilgili olarak ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısında açılan hesaplarınızı veya kredi kartınızı borçlandırma veya ödemenizi ödeme işlemlerini yürüten seçilen görevli yardımıyla gerçekleştirme yetkisi verirsiniz. Gerekirse PLITCH-MD, ilgili vergi kanunu kapsamındaki mevcut vergi yükümlülüklerini yerine getirebilmek için adresinizi veya diğer verilerinizi vermenizi isteyebilir.

3.2 Süre

3.2.1

Sözleşme, ilgili üyeliğin veya alınan hizmetlerin veya dijital içeriğin PLITCH-MD tarafından etkinleştirilmesiyle başlar.

3.2.2

Üyelik süresi sınırsızdır. Premium üyeliğin süresi üye tarafından seçilir. Üyeler, hem otomatik olarak kendini yenileyen (abonelik) hem de kendini yenilemeyen (tek seferlik) premium üyelikler arasından seçim yapabilir. Sürenin bitmesi veya fesih nedeniyle sözleşmenin sona ermesi ile premium içeriğe erişim engellenir; bu premium içeriğe erişim veya bu premium içeriği kullanmaya devam etmek mümkün olmaz. Süresi dolan veya feshedilen bir premium üyeliğin yenilenmesi ancak yeni bir premium üyelik akdiyle mümkündür.

3.2.3

Olağanüstü fesih hakkı bundan etkilenmez.

4 SATIN ALMA SÜRECİ

4.1 Satın alma adımları

4.1.1

Premium üyelik alabilmek için kullanıcının öncelikle bu GSK'nin 2.1. maddesine göre üye olması gerekmektedir.

4.1.2

Üye oturum açtığında PLITCH yazılımında veya PLITCH web sayfasında "Fiyatlar" menü ögesi altında veya PLITCH yazılımında jeton simgesine tıklanarak üyelik seçenekleri gösterilir. Bir kerelik satın alma ile etkinleştirilebilen üyelikler, "TEKRARLAMAYAN" duruma geçilerek tanınabilir ve dönüştürülebilir.

4.1.3

4.1.3.1 | Açılan pencerede üye, seçtiği üyeliği kontrol etmek için sağ tarafta görür. Standartlaştırılmış 3B Güvenli 2 standardı çerçevesinde faturalandırma ve vergi tahsisi ile ilgili çeşitli bilgiler istenmektedir. Bu verilerin sağlanması zorunludur. Önceki girişler onaylanmadığı sürece aşağıdaki ilgili alan gri renkte kalacağından, aşağıdaki adımlar verilen sırayla tamamlanmalıdır.

Üye, istenen verileri profilindeki "Faturalandırma bilgileri" bölümüne zaten kaydettiyse bunlar önceden doldurulur. Üye, talep edilen alanlara kayıtlı verilerden başka veriler girerse bunlar, bölümün altındaki "Faturalandırma bilgilerimi kaydet" düğmesi tıklandıktan sonra üye profilinde de otomatik olarak güncellenir ve kaydedilir.

Onayı müteakip seçilen ödeme yöntemleri aşağıya kaydırılabilen bir listede otomatik olarak gösterilir. PLITCH-MD, belli ödeme mekanizmalarını sunmakla yükümlü değildir ve bunları istediği zaman değiştirebilir. Üye, daha sonra listeden tercih ettiği ödeme yöntemini seçerek, listenin altında yer alan "Seçilen yöntemle öde" düğmesini tıklayarak seçimi sonlandırmalıdır.

Ödeme yöntemi onaylandıktan sonra seçilmeyen yöntemlerin listesi gizlenir ve üyeye, "VIP kodum var" üzerini tıklayarak, gösterilen alana belge kodunu girerek ve bunu, "Kullan" düğmesi ile onaylayarak kullanma seçeneği sunulur.

Bu noktada kullanıcı, gösterilen kutuyu işaretleyerek ve böylece PLITCH hakkında güncelleme ve haber almayı kabul ederek gelecekte bültenler almayı da seçebilir.

Sadece tüm alanlar doldurulduğunda ve onaylandığında, satın alma özetinin altında sağ taraftaki "Şimdi satın al" düğmesi vurgulanır ve tıklanabilir. Üye son olarak aynı düğmeyi tıklayarak seçilen üyeliği belirtilen fiyattan satın almak istediğini ve dolayısıyla sözleşme akdetmek istediğini onaylar.

 

4.1.3.2 | Bir premium üyelik modelinden diğerine geçilmesi halinde üye, satın alma özetinde ayrıca kalan süresinin mahsup edilmesi hakkında da bilgilendirilir. Yeni premium üyelik (sorunsuz bir şekilde) buna eklenmeden önce, mevcut premium üyeliğin kalan süresinin her zaman tamamı mahsup edilir ve kullanılır. Bundan sonra satın alma sürecinin geri kalanı, GSK'de açıklanan prosedürle aynı şekilde gerçekleşir.

 

4.1.3.3 | PayPal ile ödeme seçilirse üye, "Şimdi satın al" düğmesini tıkladıktan sonra, ödemesini onaylayacağı/sonuçlandıracağı PayPal web sitesine yönlendirilecektir. Üye daha sonra bir PLITCH onay sayfasına geri götürülecektir; aynı zamanda, belirtilen e-posta adresine bir satın alma onayı da gönderilecektir. Ödeme başarısız olursa bu durum üyeye ayrı bir PLITCH onay sayfasında bildirilecek ve herhangi bir e-posta gönderilmeyecektir.

 

4.1.3.4 | Kredi kartı ile ödeme seçilirse "Şimdi satın al" düğmesini tıkladıktan sonra üye, kredi kartını seçebileceği ve kart numarası, kredi kartı geçerlilik süresi, CVV numarası ve posta kodunu girebileceği, görsel olarak sınırlanmış bir alt sayfaya yönlendirilecektir. Üye bunu yaptıysa form alanlarının altındaki yeşil renkli "Şimdi Öde" düğmesine tıklayarak nihai satın alma işlemi gerçekleştirilir ve ücreti, kredi kartından tahsil edilir. Üye daha sonra bir PLITCH onay sayfasına geri götürülecektir; aynı zamanda, belirtilen e-posta adresine bir satın alma onayı da gönderilecektir. Ödeme başarısız olursa bu durum üyeye ayrı bir PLITCH onay sayfasında bildirilecek ve herhangi bir e-posta gönderilmeyecektir.

 

4.1.3.5 | Belirtilen faturalandırma ülkesine bağlı olarak sağlanan diğer ödeme yöntemlerinden biri seçildiğinde üye, "Şimdi Satın Al" düğmesini tıkladıktan sonra başka bir sayfaya yönlendirilecektir. Bu sayfada, burada istenen bilgiler girilmeli ve ardından nihai ödeme onaylanmalıdır. Üye daha sonra bir PLITCH onay sayfasına geri götürülür; aynı zamanda belirtilen e-posta adresine bir satın alma onayı gönderilir. Ödeme başarılı olmazsa üyeye ayrı bir PLITCH onay sayfasında bilgi verilir ve herhangi bir e-posta gönderilmez.

 

4.1.3.6 | Yalnızca tekrarlamayan 12 aylık planı seçen AB vatandaşları için: Peşin ödeme seçilirse üye "Şimdi satın al" düğmesini tıkladıktan sonra, banka havalesi amacıyla PLITCH-MD banka bilgilerinin görüntülendiği bir PLITCH sayfasına yönlendirilecektir. Bundan sonra üye, konuyu kesin olarak belirterek üyelik ücretlerini belirtilen banka hesabına kendisi havale etmelidir. Konu, belirtilen şekilde havaleye dahil edilmemişse ve havale başka türlü belirli bir üye ile ilişkilendirilemiyorsa PLITCH-MD tarafından etkinleştirme ve başka bir işlem yapılmaz. Bu durumda üye kendi kendine PLITCH-MD ile iletişime geçmeli ve ilgili verileri belirterek etkinleştirme talebinde bulunmalıdır. Diğer tüm durumlarda premium üyeliğin etkinleştirilmesi, paranın belirtilen hesaba alınmasından hemen sonra yapılır ve e-posta ile üyenin belirtilen e-posta adresine etkinleştirmeye ilişkin bir satın alma onayı gönderilir.

 

4.2 Satın almanın sonuçları

Geçerli bir sözleşmenin akdedilmesi üzerine kullanıcıya, kendisine buna uygun premium üyelik kapsamındaki tüm premium içeriğe erişim sağlayan yeni bir kullanıcı grubu verilir. Teknik nedenlerden dolayı etkinleştirme on dakika kadar sürebilir. PLITCH-MD, yalnızca oturum açıldığında premium içeriğe erişmenin mümkün olduğunu hatırlatır.

5 ÜYENİN HAKLARI/YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Üyeliğin kullanılması

Üye, kullanıcı giriş bilgilerini güvenli bir şekilde sağlamakla yükümlüdür. Kullanıcı şifresi gizli tutulmalıdır.

5.2 Kullanıcı giriş bilgilerini başkalarına verme yasağı

PLITCH-MD üyeliği kişiseldir ve devredilemez. Bu nedenle üye, kullanıcı giriş bilgilerini sadece kişisel olarak kullanmakla ve üçüncü şahıslara vermemekle (hesap paylaşımı) yükümlüdür. Bu hükmün ihlali durumunda PLITCH-MD, üyelik sözleşmesini olağanüstü fesih hakkına sahiptir.

5.3 Hane başına kullanım kapsamı

5.3.1

(Herhangi bir) üyeliğin akdedilmesi, üyeye web sitesi kapsamındaki içeriği dünya çapında istenen sayıda bilgisayarda kullanma hakkı verir.

5.3.2

Yazılımın ve/veya yazılım işlevlerinin kullanımı dünya çapında hane başına 3 bilgisayar (donanım profili) ile sınırlıdır, bu kapsamda üyelik her zaman aynı anda yalnızca 3 donanım profilinden birinde kullanılabilir.

5.3.3

Bir üye, üyeliği için zaten 3 donanım profili kaydettiyse ve bunun üstüne 4. bir profili kaydetmeye çalışıyorsa yazılımda, üyenin bunun yerine kalan 3 profilden hangisini devre dışı bırakmak istediğini soran bir mesaj görünür. Prensip olarak, üye bu işlemi istediği sıklıkta gerçekleştirebilir, ancak suiistimal şüphesi durumunda destek birimi tarafından daha fazla açıklama yapılıncaya kadar PLITCH-MD'nin bu seçeneği engelleme hakkı saklıdır. Aşırı durumlarda durum netleşene kadar üyenin premium içeriğe tüm erişimi engellenebilir.

5.4 İçeriğin yayılması

5.4.1

Üyenin üyeliği aracılığıyla edindiği içeriğin (beta sürümler, premium hileler vb.) yayılması yasaktır. İhlal durumunda PLITCH-MD üyelik sözleşmesini olağanüstü feshetme hakkına sahiptir.

5.4.2

5.4.1'e göre ihlal olması için yayma için kullanılan ortam, bu ortamın türü, menzili veya mülkiyeti önemli değildir.

5.5 Tek oyunculu modlarla sınırlandırma

5.5.1

PLITCH Inc. ve ayrıca PLITCH-MD tarafından oluşturulan ve hedef olarak üçüncü taraf programları, özellikle PC oyunları üzerinde etkisi olan tüm içerik, sadece ilgili tek oyunculu modlar için tasarlanmıştır ve hiçbir şekilde çok oyunculu modlarda kullanılması amaçlanmamıştır. Kullanıcı sağlanan içeriği kullanarak, buna saygı duymayı ve özenli bir şekilde riayet etmeyi kabul eder. İçeriği çok oyunculu modlarda buna aykırı bir şekilde kullanmaya çalışmak bile bu GSK'nin ihlali olarak kabul edilir.

5.5.2

Bu GSK'nin 5.5.1 maddesinin ihlali veya ihlal şüphesi olması durumunda PLITCH-MD'nin, durum netleşene kadar ilgili kullanıcı profilini engelleme hakkı saklıdır. Kanıtlanmış bir ihlal durumunda PLITCH-MD'nin ayrıca bu GSK'ye uygun olarak olağanüstü fesih ve kullanıcıyı kalıcı olarak engelleme hakkı saklıdır.

5.6 Etiketler ve destek

5.6.1

Bilet sisteminin reklam, müstehcenlik, argo, hakaret, propaganda, (aşırı) siyasi görüşler veya (sözlü) yasa ihlalleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yığın mesajlar veya diğer istenmeyen ifadeler şeklinde kötüye kullanılması halinde münferit durumlarda PLITCH-MD'nin bilet sistemi yoluyla (ve varsa e-posta yoluyla) desteği sınırlama veya tamamen durdurma hakkı saklıdır. Özel durumlarda bu, uyarı olmadan da yapılabilir.

5.6.2

İhlalin tekrarı halinde PLITCH-MD üye profilini engelleme ve gerekirse mevcut üyelik sözleşmesini olağanüstü feshetme hakkına sahiptir.

6 (PREMIUM) ÜYELER İÇİN FORUM KURALLARI

6.1 Forum ilkeleri

6.1.1

PLITCH-MD, PLITCH web sayfası ve yazılımı için üyeler ve premium üyeler açısından bağlayıcı forum ilkeleri belirleme hakkına sahiptir. Forum ilkeleri, özellikle ilgili forum alanlarında izin verilen kullanım ve davranışlarla ilgili düzenlemeleri içerir. Ayrıca ilkeler, diğer kullanıcıların haklarının ihlal edilmesini önlemeyi ve yürürlükteki yasalara uymayı amaçlamaktadır.

6.1.2

Forum ilkeleri PLITCH-MD tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir/uyarlanabilir.

6.2 Forum moderatörleri

Üye dilediği zaman tüm forum alanlarını kullanma hakkına sahiptir. Kullanım esnasında üyeler, forum moderatörleri ve/veya diğer kayıtlı kullanıcılar tarafından desteklenmektedir. Moderatörler, forumun düzenli işleyişi, düzeni ve güvenliği veya forum ilkelerine uyulması için gerekli olduğu sürece talimat verme hakkına sahiptir. Bu talimatlara uyulmalıdır, aksi takdirde hesap geçici veya kalıcı olarak engellenebilir (2.3.2'ye benzer şekilde).

6.3 Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin kullanım hakları

6.3.1

Kullanıcı, PLITCH-MD'ye, sözleşmeye dayalı hizmetlerin sağlanması için gerekli olduğu sürece kendisi tarafından yüklenen veya belirlenen içeriği PLITCH ve PLITCH FORUMLARI kapsamında ve kullanıcıların son cihazlarında kullanılmak üzere çoğaltma, yaymaya uygun bir dosya biçimine dönüştürmek için düzenleme gerekli olduğu sürece düzenleme, kamuya açık hale getirme, gönderme veya başka bir şekilde kamuya açık olarak çoğaltma ve özellikle içeriği, internet aracılığıyla herhangi bir üçüncü şahıs tarafından alınması için erişilebilir tutma hakkını verir. Ayrıca kullanıcı PLITCH-MD'ye, özellikle herhangi bir üçüncü şahsın içeriği kendi uç cihazlarına indirmesine ve orada amaçlandığı şekilde kullanmasına izin verme ve üçüncü şahsa gerekli kullanım haklarını verme veya ön izleme vs. amaçlı olarak münferit içeriklerin veya parçaların PLITCH-MD hizmetleri için reklamını yapma ve bu amaçla ilgili içeriği çoğaltma, dağıtma ve kamuya açık hale getirme veya başka bir şekilde kamuya açık olarak çoğaltma ve üçüncü taraflara bunun için gerekli kullanım haklarını verme hakkını verir.

6.3.2

Bir içeriğin gönderildiği veya yüklendiği her seferinde bölüm 6.3 uyarınca yukarıda belirtilen haklar verilir. Kullanıcı, PLITCH-MD'ye yukarıda belirtilen kapsamda kullanım haklarını verme yetkisine sahip olduğunu ve bu hakları verebileceğini garanti eder. PLITCH-MD, kullanıcıdan gerekli kullanım haklarına sahip olduğuna dair kanıt talep etme hakkına sahiptir.

6.3.3

PLITCH-MD'nin kullanıcılara, örneğin bir tartışma forumu veya sohbet kapsamında üçüncü şahıslar tarafından çağrılmak üzere kendi içeriklerini hazırlama olanağı sağladığı durumlarda PLITCH-MD tarafından içeriğin eksiksizliği, doğruluğu, yasallığı, güncelliği, kalitesi veya belirli bir amaca uygunluğu kontrol edilmez. PLITCH-MD, yalnızca kullanıcılar tarafından gönderilen içeriğin yayınlanması için teknik platformu sağlar. Bu nedenle PLITCH-MD, yabancı içeriklerden veya PLITCH-MD'nin yalnızca erişim sağladığı içeriklerden sorumlu değildir. Bu, aynı zamanda yabancı içeriklerin değiştirilmeden geçici olarak saklanması için de geçerlidir. PLITCH-MD, yalnızca içeriğin yasa dışı olduğu konusunda PLITCH-MD'nin dikkati çekilmiş olması halinde PLITCH-MD'nin bu içeriği kontrol ettiği hususunda kullanıcının dikkatini çeker. PLITCH-MD, kullanıcılardan yasa dışı içerikleri bildirmelerini açıkça talep etmektedir.

6.3.4

Kullanıcı, gönderdiği içeriğin tüm haklarının tek sahibi olduğunu veya başka bir şekilde (örneğin hak sahibinin etkin izni ile) bu içeriği göndermeye yetkili olduğunu PLITCH-MD'ye beyan ve garanti eder.

7 SORUMLULUK

7.1 Sınırsız sorumluluk

PLITCH-MD, kasıt ve ağır ihmal için ve Ürün Sorumluluğu Yasası'na göre sınırsız sorumluluğa sahiptir. Hafif ihmal durumunda PLITCH-MD, insanların canına, uzuvlarına ve sağlığına yönelik yaralanmalardan kaynaklanan zararlarda sınırsız sorumluluğa sahiptir.

7.2 Sınırlı sorumluluk

Kalan durumlarda PLITCH-MD yalnızca temel sözleşme yükümlülüklerinin (önemli yükümlülükler) ihlali durumunda hafif ihmalden sorumludur. Temel yükümlülükler, sözleşmenin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlayan ve üyenin, bunlara uyulacağına düzenli olarak güvenebileceği yükümlülüklerdir. Hafif ihmalden kaynaklanan sorumluluk, türü, şekli ve oluşumu açısından tipik olan ve PLITCH-MD tarafından sağlanan yazılımın kullanımından kaynaklanabilecek, sözleşmenin imzalandığı tarihte öngörülebilen zararların miktarı ile sınırlıdır, ancak kullanıcının zarara neden olacak eylemini gerektiren zararları içermez. Bu sorumluluk sınırlaması, PLITCH-MD'nin yardımcılarının kusurlu olması durumunda da geçerlidir.

8 İPTAL HAKKI

Kullanıcı, olağan ikamet yeri veya ikameti Avrupa Birliği'nde olan bir tüketiciyse aşağıdaki iptal politikasına göre yasal iptal hakkına sahiptir:

8.1 İptal politikası

Bu sözleşmeyi on dört gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme hakkınız vardır. İptal süresi, sözleşmenin akdedildiği günden itibaren on dört gündür. İptal hakkınızı kullanmak için MegaDev GmbH Şirketini, Kistlerhofstr. 70-G88, 81379 München, payments@megadev.info, bu sözleşmeden çekilme kararınızın açık bir beyanı (örn. posta, faks veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) yoluyla bilgilendirmelisiniz. Bu amaçla ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz (8.3'ün altında), ancak bu zorunlu değildir.

İptal süresi şartının karşılanması için iptal hakkınızı kullandığınıza dair bildiriminizi iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

8.2 İptalin sonuçları

Bu sözleşmeyi iptal ederseniz teslimat masrafları da dâhil olmak üzere (bizim tarafımızdan sunulan en uygun standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmekten kaynaklanan ek masraflar hariç) sizden aldığımız tüm ödemeleri derhal ve en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde size geri ödemek zorundayız. Bu geri ödeme için, açıkça sizinle başka bir şekilde mutabık kalınmadığı takdirde orijinal işlemde kullandığınız ödeme yöntemini kullanacağız; bu geri ödeme işlemi için sizden asla ücret alınmayacaktır.

8.3 İptal formu

İptal formunu buradan indirebilirsiniz.

9 GÖNÜLLÜ PARA İADESİ GARANTİSİ

9.1 Açıklama

Tüm Premium üyeleri için "Para İadesi Garantisi" (PİG) adı verilen gönüllü, 20 günlük bir geri ödeme imkânı sunuyoruz. Bu hizmet yalnızca bir kereye mahsus ve ilk Premium ÜYELİK siparişi ("ilk satın alma") çerçevesinde kullanılabilir. 20 günlük süre, faturada ilk gün olarak belirtilen ilgili takvim günü olan satın alma gününde başlar. Teklif ayrıca açıkça yalnızca yeni müşterilere yöneliktir, yani birden fazla üyelik alan müşteriler, ürünlerimizden veya içeriğimizden memnun kalmadıkları takdirde PİG'den yalnızca bir kez yararlanabilirler.

9.2 Para iadesi garantisinden yararlanma

PİG'den yararlanmak için PLITCH-MD ile bilet sistemi üzerinden iletişime geçilmelidir. Bu esnada SSS bölümünde gösterilen süreç izlenmelidir. PİG hakkı olması durumunda ödenen satın alma tutarının tamamı orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecek ve premium üyelik devre dışı bırakılacaktır. Herhangi bir PİG hakkı olmaması durumunda premium üyelikteki olası bir duraklama iptal edilecek ve yapılan sözleşme fark gözetilmeksizin devam edecektir.

10 TELİF VE KULLANIM HAKLARI

10.1 Kullanım hakları

10.1.1

PLITCH-MD, Bölüm 1.2 ve devamına göre kullanıcının sahip olduğu statüye bakılmaksızın kendisine ait içerik için istisnasız olarak, ticari olmayan kullanıma yönelik olarak ilgili süre ile sınırlı olmak üzere devredilemez bir kullanım hakkı verir. Premium üyeler ayrıca, sınırlı bir süre için ek premium içeriği kullanma hakkına da sahip olacaktır. Dijital veya fiziksel biçimde üçüncü şahıslara verme, dağıtım veya yayma Alman Telif Hakkı Yasası standartları çerçevesinde yasaktır.

10.1.2

PLITCH-MD'nin, ilgili kullanım haklarını yalnızca tam ödeme alındığında verme hakkı saklıdır.

10.1.3

Kullanıcı hiçbir durumda aldığı içerik üzerindeki telif hakkı şerhlerini, ticari markaları veya diğer hukuki korumaları kaldırma hakkına sahip değildir.

11 GİZLİLİK POLİTİKASI

PLITCH-MD, üyenin kişisel verilerini PLITCH web sayfasında çağrılabilen veri koruma beyanımızdaki bilgilere uygun olarak toplar, işler ve kullanır.

12 TAZMİNAT

PLITCH-MD'nin bu GSK'ye göre üyeliği olağanüstü fesih hakkı varsa ve PLITCH-MD bu hakkını kullanıyorsa üye, (nispi) ücretlerini geri talep etme hakkına sahip değildir. PLITCH-MD'nin tazminat talep etme hakkı saklıdır.

13 SON HÜKÜMLER

13.1 Bu GSK'de yapılacak değişiklikler

PLITCH-MD'nin, gerekli olması ve kullanıcının iyi niyetini suiistimal ederek onu dezavantajlı duruma düşürmemesi koşuluyla bu kullanım koşullarını istediği zaman gelecekte geçerli olacak şekilde değiştirme veya genişletme hakkı saklıdır. Bir değişiklik, özellikle yasal durumdaki bir değişikliğe uyum sağlamak için gerekli olabilir. Yeni verilmiş olan mahkeme kararları da yasal durumda değişiklik olarak kabul edilir. PLITCH'teki değişiklikler ve devam eden geliştirmeler de kullanım koşullarının değiştirilmesini veya kullanım koşullarına eklentiler yapılmasını gerekli kılabilir.
Değişiklikler, PLITCH-MD tarafından değişikliklere dikkat çekilip üye tarafından bu değişiklikler öğrenildiğinde ve değişiklik bildirimi alındıktan sonraki iki hafta içinde bunlara itiraz edilmediğinde yürürlüğe girer. İtiraz durumunda PLITCH-MD, üyelik sözleşmesini o ayın son günü itibarıyla feshetme hakkına sahiptir.

13.2 Mahsup yasağı

Üye, yalnızca tartışmasız veya yasal olarak belirlenmiş alacaklarını mahsup edebilir.

13.3 Münferit hükümlerin geçersizliği

Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz olması veya geçersiz hale gelmesi, sözleşmenin veya sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliğini etkilemez.

13.4 Uygulanacak hukuk

Uluslararası satın alma hukuku ve Milletler Arası Mal Satımına İlişkin Sözleşme hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti hukuku geçerlidir.

13.5 Bu Kullanım Koşullarının indirilmesi

Bu kullanım koşulları www.PLITCH.com adresinden GSK menü ögesi altında indirilebilir.

13.6 Çevrim içi anlaşmazlık çözümü

13.6.1

Avrupa Birliği Komisyonu, çevrim içi anlaşmazlık çözümü için bir internet platformu sağlamaktadır. Anlaşmazlık çözümü platformu, çevrim içi satın alma sözleşmeleri veya ikamet yeri/merkezi Avrupa Birliği'nde olan tüketiciler ile şirketler arasındaki sözleşmelerden doğan sözleşme yükümlülüklerine ilişkin anlaşmazlıkların mahkeme dışında çözümü için bir seçenek olarak hizmet vermektedir. Platform aşağıdaki bağlantıya tıklanarak çağrılabilir: https://ec.europa.eu/consumers/odr

13.6.2

PLITCH-MD, müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelerden kaynaklanan bu tür anlaşmazlıkların VSBG'ye (Tüketici Anlaşmazlıklarının Çözümü Yasası) göre dahi olsa mahkeme dışı çözümüne katılmaya hazır değildir.

Münih , 18 Ocak 2023 Çarşamba